NazwaSCHRONISKO W CZERWONEJ GÓRZE II
KodK.Pwl-01.02
Długość3.00
Deniwelacja1.50
Głębokość0.00
Przewyższenie1.50
Uwagi
Literatura

Klassek G.Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.25 - wzmianka
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy 2003.04.30
Suski Rafał - Jaskinie nr 4(33) str. 28 /plan i opis/
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 59 /informacja/
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość  303 m /2011 r/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016 /określono deniwelację/ 


powrót do listy jaskiń