NazwaMAZUROWY OKAP
KodK.Pwl-02.01
Długość4.50
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klassek G.Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.24 - wzmianka
Suski Rafał - zmiana symbolu /poprzednio był K.Bmk-04.02/ 2003.12.24

Mleczek Tomasz - GPS, wysokość  321 m /2011 r/


powrót do listy jaskiń