NazwaSCHRONISKO TRUMNA
KodK.Pwl-02.04
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaKlassek G.Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.24 - wzmianka
Suski Rafał - zmiana symbolu /poprzednio był K.Bmk-04.05/ 2003.12.24

powrót do listy jaskiń