NazwaJASKINIA OSTRA
KodK.Bs-02.150 X
Długość205.50
Deniwelacja35.22
Głębokość35.22
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimara Rafał - sprawozdanie 2010.07.05

Freindorf Marcin - sprawozdanie 2010.07.10 /wzrost dł. z 10 do 127.13 m., wzrost gł. z 6 do 33.53 m.

FrytkaPunk /Freibdorf Marcin/ - 2010.07.07 o 2010.07.10 internetowa galeria SBB /zdjęcia z jaskini/

Freindorf Marcin - prywatna strona internetowa /FrytkaPunk/ - działalność w dniach 2010.07.07 i 2010.07.10

Borgieł Krzysztof - sprawozdanie 2010.07.14 /wzmiankowane nowe partie, pomiar temperatury/

Borgieł Krzysztof - sprawozdanie 2010.07.22 /instalowanie włazu/

Borgieł Krzysztof - sprawozdanie 2010.07.29 /temperatura, nietoperz/

Freindorf Marcin - 2010.lipiec - GPS, określono wysokość /średnia/ 879 m.

Borgieł Krzysztof - 2010.08.09 informacja o wzroście dł. z 127,13 do 183 m, i gł. z 33,53 do 35,22 m

Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2010.09.18 /Rafał Klimara, Maciej Jeziorski - nowe stanowisko podkowca małego/

Klimara Rafał - Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego Wisła 2010 str. 51 /komunikat/ 

Klimara Rafał - Sprawozdanie 2011.06.05 /wzmianka o eksploracji/

Freindorf Maciej /Frytka Punk/ - Zacisk 27/2011 str.6-9 + wkłada ze zdjęciami. Tło historyczne odkrycia, wzrost dł. z 183 m do ok. 200 

Pukowski Jerzy - Zacisk 27 /2011/ str. 9 /dodatkowe uwagi, brak tytułu/

Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2012.07.21 /wzrost długości o 5,5 m/

Ganszer Jerzy - Dokument Internetowy 2012.08.02 /plan i opis "krótkiego odcinka"/

Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - rękopis Materiałów Sympozjalnych 2012 - obiekt otrzymuje status "X" /połączony z K.Bs-02.153/

Klimara Rafał - Jaskinie 3(68)2012 str. 22


powrót do listy jaskiń