NazwaJASKINIA EXPRESOWA
KodK.Bs-02.152
Długość17.00
Deniwelacja6.20
Głębokość6.20
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimara Rafał - informacja 2010.08.23, sprawozdania 2010.08.20 i 2010.08.22
Ganszer Jerzy - GPS /2010.09.18/ wysokość niedokładna 879, sprawozdanie /zdjęcie partii przyotworowych/
Klimara Rafał - pismo z dnia 2010.09.19 - korekta nazwy
Klimara Rafał - Jaskinie 3(68)2012 str. 22 - określono nową dł. 12 m /poprzednia 20/, oraz nową gł.6m /poprzednia 5m/
Państwowy Instytut Geoalogiczny - Państwowy instytut Badawczy - 2016 r - wzrost dł z 12 do 17 m, nowa deniwelacja i gł. - 6,2 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń