NazwaJASKINIA OSTRA - ROLLING STONES
KodK.Bs-02.153
Długość885.50
Deniwelacja60.00
Głębokość60.00
Przewyższenie0.00
UwagiUwaga - patrz literatura K.Bs-02.150 X
Literatura

Klimara Rafał - wiadomość 2010.08.23, sprawozdanie 2010.08.22
Ganszer Jerzy - GPS /2010.09.18/ wysokość niedokładna 887 m
Korczyk Sebastian - sprawozdanie 2011.02.13 /zdjęcia, pierwsza wzmianka o nietoperzach/
Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - rękopis Materiałów Sympozjalnych 2012 - zmiana nazwy /poprzednia Jaskinia Rolling Stones/, wzrost długości z 4.0 m do 855,5 m. Okr. głębokość.
Klassek Grzegorz - 2012.08.26 zmiana nazwy z Jaskinia Ostra - Rolling Stones na System Ostra - Roling Stones
Klimara Rafał - Jaskinie 3(68)2012 str. 22-24 - wysokość otworu 882 m. Dane dł. zaniżone - patrz  K.Bs-02.15X. Uwaga w opracowaniu "niepoprawna" nazwa obiektu.
Korczyk Sebastian - 2013.01.18 - uściślenie nazwy po rozmowie z Rafałem Klimarą / poprzednia - SYSTEM OSTRA - ROLLING STONES/
Państwowy Instytut Geoalogiczny - Państwowy instytut Badawczy - 2016 r - wzrost dł. z 855,50 m do 885,0
Jeziorski Maciej - 2016.10.05 informacja o udrożnieniu "historycznego" otworu i o usunięciu zabezpieczenia tego otworu "rury"
Głowacki Ryszard - sprawozdanie na stronie Klubu Alpinistycznego przy Grupie Beskidziej GOPR pod datą  1 października 2016 r. - http://www.kagb.pl/ 
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 
Ganszer Jerzy - sprawozdanie SBB z 2017.03.20 /wiadomość o "niedrożności" górnego otworu/ 


powrót do listy jaskiń