NazwaZASYPANA SZCZELINA NAD HOLINĄ
KodK.G-01.39
Długość2.50
Deniwelacja1.50
Głębokość1.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Buczek Krzysztof - Dokument Internetowy 2010.09.19
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń