NazwaJASKINIA W OKRĄGLICY
KodK.Bż-05.25
Długość5.50
Deniwelacja1.80
Głębokość1.80
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Franczak Paweł - Jaskinie 2(59) 2010 str. 30-31 /wzmianka, schemat rozmieszczenia/
Franczak Paweł - GPS /październik 2010/ - wysokość otworu - 1209 m
Franczak Paweł, Buczek Krzysztof - Zacisk 27/2011 str. 10-11
Franczak Paweł - Jaskinie Pasma Babiogórskiego, Jastrzębie-Zdrój 2011
Franczak Paweł - Jaskinie Beskidu Żywieckiego, Jastrzębie-Zdrój 2012 /zmniejszenie gł. o 20 cm/
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy /2016/ - zwiększenie dł. z 5,00 do 5,50 m 
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń