NazwaJASKINIA KRUCHA W KOŚCIELCU
KodK.Bs-03.115
Długość8.00
Deniwelacja1.80
Głębokość1.80
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja 2010.09.29 /GPS/, /odkrywca Mysłajek R./
Szura Czesław - Dokument Internetowy 2010.09.29 /plan/
Rozmus Dariusz - 2015 grudzień - tabela rozmieszczenia obiektów jaskiniowych na Kościelcu "kliknij" lub "strona zewnętrzna" - "kliknij"
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016
 


powrót do listy jaskiń