NazwaLODOWA PIETRASZKOWA
KodK.Bs-03.117
Długość5.20
Deniwelacja1.90
Głębokość1.20
Przewyższenie0.70
Uwagi
Literatura

Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - Materiały 44. Sympozjum Speologicznego Wisła 2010 str. 47 /wzmianka/
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - wzrost dł. z 3,50 do 5,20 m, określono gł.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /uściślono deniwelację/


powrót do listy jaskiń