NazwaSZCZELINA ZA UPŁAZKIEM /za Upłozke/
KodK.Bs-03.122
Długość5.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - Materiały 44. Sympozjum Speologicznego Wisła 2010 str. 47 /wzmianka/
Szura Czesław - 2013.01.11 poprawa nazwy /poprzednia UPŁAZKE/
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - określono gł.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /zmiana nazwy/ 


powrót do listy jaskiń