NazwaJASKINIA SZÓSTEGO PAZURA
KodK.Bs-02.154
Długość11.00
Deniwelacja2.80
Głębokość2.80
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego Wisła 2010 str. 48 /wzmianka/
Szura Czesław - Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego Wisła 2010 str. 61 /tabela, określenie głębokości/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń