NazwaJASKINIA ZA UPŁAZKIEM /za Upłozke/
KodK.Bs-03.124
Długość15.00
Deniwelacja5.00
Głębokość5.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - Materiały 44. Sympozjum Speologicznego Wisła 2010 str. 61 /tabela/ /dł. około!/
Szura Czesław - 2013.01.11 poprawa nazwy /poprzednia UPŁAZKE/
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - zmniejszenie dł. z 20,00 do 15,00 m, określono gł. 
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /zmiana nazwy/ 


powrót do listy jaskiń