NazwaEm5
KodK.Bs-02.158
Długość5.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Jeziorski Maciej - Dokument Internetowy 2011.03.15 /GPS/
Klimara Rafał - Sprawozdanie 2011.06.05 /wzmianka/
Klimara Rafał - Jaskinie 3(68)2012 str. 22


powrót do listy jaskiń